Fibonaccijevi brojevi

I za kraj uvodnih primjera/zadataka, izračunat ćemo \(n-\)ti Fibonaccijev broj. Fibonaccijevi brojevi zadani su rekurzivnom relacijom:

\[\begin{split} \begin{aligned} F_0 &= 0 \\ F_1 &= 1 \\ F_i &= F_{i - 1} + F_{i - 2} \end{aligned} \end{split}\]

gdje je \(i \in \{2, 3, 4, \ldots\}\)

Primjetite kako smo u kôdu koristili i if naredbu i for petlju.

Ako si zapeo/la U slučaju da si zapeo/la, probaj dodati sljedeći kôd:
int f_next = f_prev + f_last;