Geometrijski odnos točke i kružnice

Bacimo se sada u malo geometrije.

Kružnica, u dvodimenzionalnom euklidskom prostoru, može se opisati pomoću središta i polumjera. Točka je, naravno, opisana s dvije koordinate. Ako nam su nam dane kružnica s polumjerom \(r\) i središtem u točki \(T(x_k, y_k)\) te točka \(T(x, y)\), odredi nalazi li se točka \(T\) na kružnici, unutar kružnice ili izvan kružnice. Posluži se sljedećim kôdom: