Ispitivanje parnosti

Jedan od najčešćih podzadataka koji se pojavljuje u programiranju je ispitivanje parnosti broja. Kažemo da je broj paran ako je djeljiv s dva. Djeljivost ispitujemo operatorom modulo - %.

Ispitajte parnost broja.