Pitagorin poučak

Svima nam je poznat dobar, stari Pitagorin poučak. Pitagorin poučak kaže da je zbroj kvadrata duljina kateta pravokutnog trokuta jednak kvadratu hipotenuze. Odnosno, \(a^2 + b^2 = c^2\), gdje su \(a\) i \(b\) duljine kateta, a \(c\) duljina hipotenuze.

Omogućite korisniku da unese cijelobrojne duljine stranica pravokutnog trokuta te provjerite vrijedi li navedeno svojstvo Pitagorinog poučka. Pretpostavite da će vrijediti \(a \le b \le c\).

Ako si zapeo/la U slučaju da si zapeo/la, probaj kao uvjet dodati sljedeći kôd:
a * a + b * b == c * c