Prosti brojevi

Kažemo da je broj prost ako je djeljiv samo s 1 i sa samim sobom. Napišite funkciju koja će ispitati je li broj prost.

Ako si zapeo/la U slučaju da si zapeo/la, probaj unijeti sljedeći kôd:
if (n % i == 0) { /* ... */ }