Generiranje prostih brojeva

Vidjeli smo u jednom od prethodnih primjera kako ispitati je li prirodan broj prost. Možemo se sada pitati kako generirati nove proste brojeve. Ovdje ćemo pogledati jedan algoritam koji se dobije iz dokaza teorema koji kaže da postoji beskonačno mnogo prostih brojeva.

Omogući korisniku da unese dva prirodna broja, \(n\) i \(m\), gdje vrijedi \(n \lt m\). Zatim napiši funkciju koja će vratiti umnožak prostih brojeva iz poluotvorenog intervala \(\left[n, m\right>\). Tom umnošku dodaj jedan te ispitaj je li taj novonastali broj prost. Posluži se sljedećim predloškom: