Trigonometrijske funkcije

U prethodnom smo zadataku računali procjene iracionalnih konstanti. U ovome ćemo zadataku vidjeti kao se računa trigonometrijska funkcija sinus.

Trigonometrijska funkcija sinus nije ništa drugo nego red:

\[ \text{sin}(x) = \sum_{n = 0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n + 1}}{(2n + 1)!} \]

Napiši program kojim ćeš za uneseni kut, izražen u radijanima, izračunati sinus tog kuta. Možeš se poslužiti sljedećim predloškom:Sada smo izračunali funkciju sinus. Kako bi izračunao ostale trigonometrijske funkcije, kosinus, tangens i kotangens, koristeći našu implementaciju funkcije sinus?