Tablica množenja

Sada kada smo se zagrijali možemo početi s malo zanimljivijim zadacima. Započet ćemo tu sekciju sa zadatkom ispisa tablice množenja.